Rent guld, det vill säga 24 karats guld, kallas för finguld. Finguld är är mjukt och känsligt för slitage, och det är därför ovanligt att smycken tillverkas i rent guld. Istället brukar man skapa en legering av guld och en eller flera andra metaller som ger det färdiga smycket en bättre hållbarhet. Vilken eller vilka metaller man väljer för legeringen, samt i vilka proportioner, påverkar legeringens utseende och egenskaper.

Hur mycket rent guld legeringen innehåller anges i karat. En 18-karats guldring innehåller till exempel 18 delar guld och 6 delar av någon annan metall, och är alltså 75% guld.

Här nedanför ska vi ta en titt på vitguld och rödguld, två vanligt förekommande guldlegeringar på den svenska smyckemarknaden.

Vitguld

Vitguld är en legering av guld + minst en ”vit” metall. Med vit menas i det här sammanhanget att färgen är silveraktig. I handeln går det att köpa vitguldsmycken i många olika nyanser beroende på vad legeringen består av. Vissa smycken är till exempel blekgula snarare än silvriga, platina eller palladium ger en mer gråaktig ton, och en tillsats av en röd metall som koppar kan göra att legeringen blir svagt rosaaktig. Om man vill att en legering innehållandes guld och palladium ska få en mer silvervit ton kan man tillsätta krom.

Palladium, mangan och nickel är exempel på metaller som ofta används i kombination med guld för att skapa vitguld. Nickel är dock inte särskilt populärt nu för tiden eftersom det är så vanligt med nickelallergier, och svenska guldsmeder slutade inkludera nickel i vitguld redan på 1980-talet.

18 karats vitguld

I Sverige är istället den vanligaste version av 18 karats vitguld en legering bestående av 75% guld och 16% palladium + resten silver och koppar för ökad smidbarhet och hållfasthet. Denna legering är något gråare än de äldre som innehöll nickel.

75% guld + 25% palladium ger en förhållandevis mjuk legering som är lätt att forma och därför gärna används för att fatta in ädelstenar.

En vanlig missuppfattning är att 18 karats vitguld skulle bestå av 75% guld och 25% silver. Detta är inte sant eftersom en sådan legering får en grönaktig guldfärg. Istället behöver man använda sig av vitare metaller, till exempel palladium och platina, när guldhalten ska vara så pass hög som 18 karat.

Palladium och platina är dyra metaller, så i länder där nickel fortfarande används i vitguld brukar man dra ned på användningen av palladium/platina och tillsätta nickel och zink för att undvika att färgen blir grön. Legeringar bestående av 75% guld, 10% palladium, 10% nickel och 5% zink är vanligt förekommande.

14 karats vitguld

Det finns många varianter av 14 karats vitguld, det vill säga vitguld som består av 14 delar guld och 10 delar andra metaller.

En vanlig kombination i Sverige är 58,5% guld, 31,5% silver och 10% palladium.

Utomlands stöter man ofta på legeringar där guldet har kombinerats med 25,5% koppar, 12,3% nickel och 3,2% zink. Dessa kostar mycket mindre att tillverka än vitguld med palladium, eftersom koppar, nickel och zink är så pass billiga metaller.

Plätering

Det är vanligt att smycken i vitguld ges ett tunt ytskikt av rodium (rodiumplätering). Rodium är en silvervit och mycket hård metall med extremt reflekterande yta. Rodium tillhör gruppen lätta platinametaller och är en av världens dyraste grundämnen.

De förekommer också att vitguldsmycken pläteras med platina eller palladium.

Historia

På 1920-talet hade smycken av platina blivit hett eftertraktade i Sverige, men platina var mycket dyrt att köpa in och krävande att arbeta med. Som ett billigare alternativ började man erbjuda smycken i vitguld, vanligen bestående av guld, nickel och palladium.

Rödguld

Rödguld är en legering innehållandes guld och koppar, och vanligen också en liten tillsats av en eller flera andra metaller – till exempel silver. Att blanda guld med koppar gör att man får fram en legering som har högre hållfasthet än rent guld. Kopparen gör samtidigt att rödguld har en rödare färgton än finguld (rent guld). Ju mer koppar legeringen innehåller, desto rödare blir färgtonen.

Precis som för vitguld är karat ett mått på hur stor andel rent guld rödguldslegeringen innehåller. 18 karats rödguld innehåller 18 delar guld och 6 delar icke-guld (inklusive koppar), 14 karats rödguld innehåller 14 delar guld och 10 delar icke-guld (inklusive koppar), och så vidare.

Roséguld, Rosa guld, med mera

När det gäller guld som blandats med koppar förekommer det många olika benämningar och de används lite olika i olika länder, så det är en bra idé att kontrollera exakt vilka metaller som ingår i legering och i vilka proportioner istället för att förlita sig på vad den råkar kallas.

Här nedan ser du en vanligt förekommande klassificering för 18-karats guldsmycken som innehåller koppar, men det är lång ifrån alla smyckeförsäljare som följer den:

Rött guld / Red gold: 75% guld + 25% koppar

Roséguld / Rose gold: 75% guld + 22,5% koppar + 2,75% silver

Rosa guld / Pink gold: 75% guld + 20% koppar + 5% silver

Hamilton: Rödguld som har så hög halt silver att färgtonen blir gulaktig snarare än rödaktig

I Mellanöstern är det vanligt med guldlegeringar bestående av 14 andelar guld och 10 andelar koppar. Denna typ av 14 K guld används också för att tillverka vissa högkvalitativa tvärflöjter.

Vad är ryssguld?

I början av 1800-talet var guldlegeringar med koppar mycket populära i Ryssland, och när trenden började sprida sig i Västeuropa kallades den här sortens legering därför ofta för ”ryssguld” (Russian gold). Nu för tiden är den här benämningen ovanlig, men den kan fortfarande dyka upp när man köper antika rödguldsmycken. Ett smycke som säljs som ryssguld eller Russian gold behöver alltså inte alls bestå av guld från en rysk guldgruva eller vara tillverkat i Ryssland, utan termen kan användas för att berätta att det rör sig om en guldlegering innehållandes koppar.

Vad är kronguld?

Kronguld (crown gold) består av 22 delar guld och 2 delar koppar.

Kronguld är inte särskilt vanligt i smyckebranschen utan är starkare förknippat med guldmynt. Namnet kronguld kommer sig av att kung Henry VIII av England år 1526 introducerade guldmyntet crown coin som bestod av 22 karat guld. Detta mynt skulle ersätta det existerande 23-karatsmyntet gold sovereign eftersom ett 23-karats guldmynt är mycket mjukt och känsligt för slitage. Allt sedan dess har 22-karat varit standard för brittiska guldmynt och flera andra länder har följt efter. När Krugerranden lanserades i Sydafrika år 1967 följde den till exempel samma recept: 22 andelar guld och 2 andelar koppar.