Guldsmed är inte en skyddad titel i Sverige och det krävs inte att man har slutfört någon viss utbildning för att få kalla sig guldsmed. Annorlunda var det förr i tiden, innan skråväsendet upphörde år 1846. Då var det endast den som med framgång genomfört sitt gesällprov som fick kalla sig guldsmed. Titeln guldsmedmästare är dock fortfarande skyddad i Sverige och får bara användas av dem som har avlagt ett godkänt mästarprov enligt förordning (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare.

Dagens guldsmideri påminner i många delar om hur det var förr och många av verktygen är i stort sett oförändrade. Möjligheten att använda elektricitet innebar dock en stor förändring eftersom det till exempel blev möjligt att begagna sig av elektriska borrar istället för manuella. Numera är så kallade ”mikromotorer” vanligt förekommande. Elektriciteten innebar också att vissa lödningsarbeten kunde ersättas med svetsning.

Guldsmeder i Sverige

Data från år 2014 visar att det då fanns mellan 800 och 900 yrkesverksamma guldsmeder i Sverige. En majoritet av dessa var antingen egenföretagare som drev en guldsmedsaffär eller verkstad, eller anställda som arbetade vid en liten guldsmedsbutik eller verkstad där den totala mängden anställda var färre än fyra. Den största arbetsgivaren för guldsmeder i Sverige var Schalins Ringar som hade strax under 40 stycken anställda.

Så pass sent som på 1980-talet fanns det fortfarande flera tillverkningsföretag i Sverige som hade många guldsmeder anställda, men nu för tiden har en mycket stor del av den kommersiella tillverkningen av guldsmycken flyttat till Asien, och då särskilt Indien och Kina. De förvärvsarbetande guldsmeder som är verksamma i Sverige är huvudsakligen inriktade på att reparera befintliga guldsmycken, att gravera och att tillverka specialbeställda smycken på uppdrag av enskilda klienter.

Exempel på guldsmedsutbildningar i Sverige

Gymnasiet

I Sverige finns det några få gymnasieskolor där man kan gå ett hantverksprogram med inriktning mot guldsmide, bland annat en i Falköping och en i Mjölby. Dessa utbildningar är att se som en introduktion till yrket snarare än som utbildningar som ger eleven alla de kunskaper och färdigheter som krävs för att förvärvsarbeta som guldsmed.

Hantverksakademin: Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk

Yrkeshögskolan Hantverksakademin i Stockholm utbildar enligt modellen för modern lärlingsutbildning, och här finns bland annat en 2 år lång guldsmedsutbildning som varvar teori med praktik och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Fyra dagar i veckan är arbetsplatsförlagda och en dag i veckan är vikt för de skolförlagda kurserna som innehåller Företagande för hantverkare, Juridik för småföretagare, Hantverkshistoria samt Estetisk fördjupningskurs.

Motsvarande 12 månaders dokumenterade förkunskaper inom yrkesområdet är ett av grundkraven för att man ska kunna bli antagen till utbildningen. Dessa förkunskaper kan ha erhållits genom relevant gymnasieutbildning, yrkesarbete eller genom andra för yrket grundläggande utbildningar.

Stiftelsen Hantverk & Utbildning: Hantverkslärling

Den yrkeshögskola som drivs av Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand har ett hantverkslärlingsprogram där man kan utbilda sig till ädelmetallsmed. Programmet omfattar 500 poäng, vilket motsvarar cirka två och ett halvt års heltidsstudier. Ingen examen ges.

Huvudämnena delas in i fem kursblock: Hantverkskunskap, Hantverksteknik under handledning, Egen övning i hantverkstekniken, Starta & Driva företag samt Examensarbete. Utbildningen sker ute på arbetsplatsen där undervisning/lärande genomförs av en handledare. Efter avslutad utbildning ska den studerande självständigt kunna utöva yrket som egen företagare eller som anställd.

För att kunna antas till utbildningen krävs bland annat ett års dokumenterade förkunskaper i yrket. Detta kan till exempel bestå av relevant gymnasieutbildning, studier inom vuxenutbildning eller folkbildning, eller dokumenterad relevant arbetslivserfarenhet.

Guldsmedsutbildning i Danmark

Många av de guldsmeder som idag är verksamma i Sverige har utbildat sig utomlands. Särskilt vanligt är att man studerat vid Ædelsmedeuddannelsen (tidigare Guldsmedehøjskolen) på Köpenhamns Tekniske Skole.

Denna ädelmetallutbildning är i normalfallet en fyra år lång, men den kan både förlängas och förkortas beroende på studentens färdigheter. Utbildningen avslutas med gesällprov. Fram till år 2003 ansåg det svenska Utbildningsdepartementet att detta var en högskoleutbildning vilket ökade möjligheterna att finansiera sin utbildning med hjälp av bidrag och lån från CSN. När det blev svårare att beviljas stöd från CSN för studier på Ædelsmedeuddannelsen minskade andelen svenska studenter där markant.

Vid Köpenhamns Tekniske Skole ges även en 2-årig butiksguldsmedsutbildning med inriktning på enklare reparationer, butiksförsäljning och ekonomi.